Đọc và ngẫm: "Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị. [Trích 14 điều răn của Phật] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

Bài viết mới gửi

 1. Hoại tử cơ tim trước rộng bán cấp [100 ECG]

  Hoại tử cơ tim trước rộng bán cấp
  Điện tâm đồ số: 91; Tuổi: 67 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 80 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,10".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng +60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, dương từ V2 đến V6.
  - Hình thái: không có gì ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 2. Dày nhĩ trái, td rối loạn tái cực [100 ECG]

  Dày nhĩ trái, TD rối loạn tái cực
  Điện tâm đồ số: 92; Tuổi: 31 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 90 chu kỳ/phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 2 mm.
  - Thời gian: 0,11".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng +60°.
  - Hình thái: 2 đỉnh ở D2.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, V2, dương từ V3 đến V6.
  - Hình thái: pha âm rộng ở V1, V2. ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 3. Điện tâm đồ bình thường. [100 ECG]

  Điện tâm đồ bình thường.
  Điện tâm đồ số: 93; Tuổi: 28 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 72 - 77 chu kỳ/phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1,5 mm.
  - Thời gian: 0,08”.
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa +30° và +60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: dương.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Dẫn truyền nhĩ - ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 4. Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp 2 (2/1), td hội chứng tiền kích thích, td tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc [100 ECG]

  Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp 2 (2/1), TD hội chứng tiền kích thích,
  TD tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc
  Điện tâm đồ số: 94; Tuổi: 30 tuổi.  Nhịp: nhịp nhĩ đều 280 chu kỳ/phút; Nhịp thất đều 140 chu kỳ/ phút.

  Sóng P: không có
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Sóng F có dạng răng cưa thấy rõ ở aVF.
  Chuyển đạo trước tim:
  - F dương ở V1, V2, khó thấy từ V3 đến V6 ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 5. Blốc nhĩ - thất hoàn toàn với nhịp thoát thất [100 ECG]

  Blốc nhĩ - thất hoàn toàn với nhịp thoát thất
  Điện tâm đồ số: 95; Tuổi: 63 tuổi.  Nhịp: nhịp nhĩ đều 90 chu kỳ/phút; nhịp thất đều 45 chu kỳ/phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 2 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa +30° và +60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, V2, dương ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 6. Ngoại tâm thu nhĩ, blốc nhánh phải [100 ECG]

  Ngoại tâm thu nhĩ, Blốc nhánh phải
  Điện tâm đồ số: 96; Tuổi: 65 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 82 chu kỳ/ phút với ngoại tâm thu nhĩ.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa +60" và +90°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, dương từ V2 đến V6. ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 7. Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp ii (2/1), blốc nhánh phải, tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc [100 ECG]

  Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp II (2/1), Blốc nhánh phải,
  Tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc
  Điện tâm đồ số: 97; Tuổi: 61 tuổi.  Nhịp: nhịp nhĩ đều 240 chu kỳ/phút; Nhịp thất đều 120 chu kỳ/ phút.
  Sóng P: không có (chắc là có sóng F)
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Dạng răng cưa khó thấy nhưng chắc là sóng F ở D2, D3, aVF.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: Sóng ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 8. Nhanh nhĩ hoặc cuồng nhĩ, blốc nhánh trái , ngoại tâm thu thất [100 ECG]

  Nhanh nhĩ hoặc cuồng nhĩ, Blốc nhánh trái , Ngoại tâm thu thất
  Điện tâm đồ số: 98; Tuổi: 69 tuổi.  Nhịp: nhĩ đồ đều 250 chu kỳ/phút (thấy ở V1), thất đồ đều 82 chu kỳ/ phút với ngoại tâm thu thất.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,04".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: không xác định được.
  - Hình thái: không xác định được.
  Chuyển đạo ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 9. Rung nhĩ, blốc nhĩ - thất cấp iii, ngoại tâm thu thất nhịp đôi [100 ECG]

  Rung nhĩ, Blốc nhĩ - thất cấp III, Ngoại tâm thu thất nhịp đôi
  Điện tâm đồ số: 99; Tuổi: 63 tuổi.  Nhịp: không đều do ngoại tâm thu thất nhịp đôi, không thấy sóng P; phức bộ thất thanh mảnh, đều tần số 34 chu kỳ/phút hoặc 42 chu kỳ/phút.
  Sóng P: không có sóng P, (có những sóng nhỏ dao động trên đường đẳng điện thấy rõ ở V1, V2, V3: sóng f).
  Dẫn truyền nhĩ - thất:
  - Blốc nhĩ - thất ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 10. Dày nhĩ phải, blốc nhĩ - thất cấp i, blốc nhánh phải [100 ECG]

  Dày nhĩ phải, Blốc nhĩ - thất cấp I, Blốc nhánh phải
  Điện tâm đồ số: 100; Tuổi: 36 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 110 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 4 mm.
  - Thời gian: 0,10".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng +60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, V2, dương từ V3 đến V6.
  - Hình ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
Trang 1 trên 10 123 ... CuốiCuối