Đọc và ngẫm: "Rượu nhạt uống lắm cũng say. Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm. [Ngạn ngữ Việt nam ] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

Tất cả bài

 1. Tổn thương cơ tim dưới thượng tâm mạc [100 ECG]

  Tổn thương cơ tim dưới thượng tâm mạc
  Điện tâm đồ số: 71; Tuổi: 26 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang 60 - 70 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng +60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: dương.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Dẫn truyền ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 2. Phì đại nhĩ phải,blốc nhánh phải, tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc [100 ECG]

  Phì đại nhĩ phải,Blốc nhánh phải, Tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc
  Điện tâm đồ số: 72; Tuổi: 25 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 100 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 2 mm.
  - Thời gian: 0,11".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng +60°.
  - Hình thái: 2 đỉnh ở D1.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, dương từ V2 đến V6.
  - Hình ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 3. Ngoại tâm thu thất, rối loạn tái cực [100 ECG]

  Ngoại tâm thu thất, Rối loạn tái cực
  Điện tâm đồ số: 73; Tuổi: 62 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang 90 chu kỳ/phút có ngoại tâm thu thất.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng +60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: dương.
  - Hình thái: 2 đỉnh ở V2, V3.
  ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 4. Nhịp nhanh xoang, tăng gánh tâm thu thất trái [100 ECG]

  Nhịp nhanh xoang, Tăng gánh tâm thu thất trái
  Điện tâm đồ số: 74; Tuổi: 68 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 130 chu kỳ/phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 2 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng +60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, dương từ V2 đến V6.
  - Hình thái: không ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 5. Nhịp chậm xoang, blốc nhánh phải, rối loạn tái cực lan toả [100 ECG]

  Nhịp chậm xoang, Blốc nhánh phải, Rối loạn tái cực lan toả
  Điện tâm đồ số: 75; Tuổi: 63 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 58 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 2 mm.
  - Thời gian: 0,10".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa +30° và +60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: dương.
  - Hình thái: nhọn từ V1 ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 6. Blốc nhĩ - thất cấp i, sẹo hoại tử cơ tim, ngoại tâm thu nhĩ, rối loạn tái cực [100 ECG]

  Blốc nhĩ - thất cấp I, Sẹo hoại tử cơ tim, Ngoại tâm thu nhĩ, Rối loạn tái cực
  Điện tâm đồ số: 76; Tuổi: 62 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang 65 chu kỳ/phút, có ngoại tâm thu nhĩ.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,09".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa +30° và +60°.
  - Hình thái: 2 đỉnh ở D2, D3, aVF.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 7. Sẹo hoại tử cơ tim, tổn thương cơ tim dưới thượng tâm mạc [100 ECG]

  Sẹo hoại tử cơ tim, Tổn thương cơ tim dưới thượng tâm mạc
  Điện tâm đồ số: 77; Tuổi: 70 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 72 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng + 60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: dương.
  - Hình thái: không ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 8. Rối loạn nhịp xoang [100 ECG]

  Rối loạn nhịp xoang
  Điện tâm đồ số: 78; Tuổi: 6 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang không đều khoảng 90 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa 0° và +30°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: dương.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Dẫn truyền ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 9. Tăng gánh tâm thu thất trái, thiếu máu dưới thượng tâm mạc [100 ECG]

  Tăng gánh tâm thu thất trái, Thiếu máu dưới thượng tâm mạc
  Điện tâm đồ số: 79; Tuổi: 71 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 67 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa +30° và +60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, V2, dương từ V3 đến V6. ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 10. Tăng gánh tâm thu thất trái [100 ECG]

  Tăng gánh tâm thu thất trái
  Điện tâm đồ số: 80; Tuổi: 49 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 80 chu kỳ/phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1,5 mm.
  - Thời gian: 0,06".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng +60°.
  - Hình thái: nhọn ở D2.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, dương từ V2 đến V6.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Dẫn ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ