Đọc và ngẫm: "Thấy bệnh dễ chữa nói dối là khó chữa, dọa người ta sợ để lấy nhiều tiền, đó là tội lừa dối. [Trích 8 tội cần tránh - Lê Hữu Trác] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

Bài viết mới gửi

 1. Sẹo hoại tử cơ tim, tổn thương cơ tim dưới thượng tâm mạc, blốc phân nhánh [100 ECG]

  Sẹo hoại tử cơ tim, Tổn thương cơ tim dưới thượng tâm mạc, Blốc phân nhánh
  Điện tâm đồ số: 87; Tuổi: 67 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 60 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1,5 mm.
  - Thời gian: 0,10".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa +60° và +90°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, V2; dương ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 2. Rung nhĩ, rối loạn tái cực, td sẹo hoại tử cơ tim [100 ECG]

  Rung nhĩ, Rối loạn tái cực, TD sẹo hoại tử cơ tim
  Điện tâm đồ số: 88; Tuổi: 62 tuổi.  Nhịp: nhịp thất không đều 75 chu kỳ/phút, không thấy sóng nhĩ.

  Sóng P: không có sóng P (có sóng dao động nhỏ quanh đường đẳng điện: sóng f).
  Dẫn truyền nhĩ - thất:
  - Không xác định được.

  Phức bộ QRS:
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Biên độ: bình thường.
  - Thời ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 3. Tăng gánh tâm thu thất trái [100 ECG]

  Tăng gánh tâm thu thất trái
  Điện tâm đồ số: 89; Tuổi: 45 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 85 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 2 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng +60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, dương từ V2 đến V6.
  - Hình thái: không có gì đặc ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 4. Sẹo hoại tử cơ tim, tăng gánh tâm thu, td blốc nhĩ - thất cấp i [100 ECG]

  Sẹo hoại tử cơ tim, Tăng gánh tâm thu, TD blốc nhĩ - thất cấp I
  Điện tâm đồ số: 90; Tuổi: 79 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 82 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,13”.
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa +60° và +90°.
  - Hình thái: 2 đỉnh ở D2.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, V2, 2 đỉnh ở V3, V4.
  - Hình ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 5. Hoại tử cơ tim trước rộng bán cấp [100 ECG]

  Hoại tử cơ tim trước rộng bán cấp
  Điện tâm đồ số: 91; Tuổi: 67 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 80 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,10".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng +60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, dương từ V2 đến V6.
  - Hình thái: không có gì ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 6. Dày nhĩ trái, td rối loạn tái cực [100 ECG]

  Dày nhĩ trái, TD rối loạn tái cực
  Điện tâm đồ số: 92; Tuổi: 31 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 90 chu kỳ/phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 2 mm.
  - Thời gian: 0,11".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng +60°.
  - Hình thái: 2 đỉnh ở D2.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, V2, dương từ V3 đến V6.
  - Hình thái: pha âm rộng ở V1, V2. ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 7. Điện tâm đồ bình thường. [100 ECG]

  Điện tâm đồ bình thường.
  Điện tâm đồ số: 93; Tuổi: 28 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 72 - 77 chu kỳ/phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1,5 mm.
  - Thời gian: 0,08”.
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa +30° và +60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: dương.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Dẫn truyền nhĩ - ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 8. Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp 2 (2/1), td hội chứng tiền kích thích, td tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc [100 ECG]

  Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp 2 (2/1), TD hội chứng tiền kích thích,
  TD tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc
  Điện tâm đồ số: 94; Tuổi: 30 tuổi.  Nhịp: nhịp nhĩ đều 280 chu kỳ/phút; Nhịp thất đều 140 chu kỳ/ phút.

  Sóng P: không có
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Sóng F có dạng răng cưa thấy rõ ở aVF.
  Chuyển đạo trước tim:
  - F dương ở V1, V2, khó thấy từ V3 đến V6 ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 9. Blốc nhĩ - thất hoàn toàn với nhịp thoát thất [100 ECG]

  Blốc nhĩ - thất hoàn toàn với nhịp thoát thất
  Điện tâm đồ số: 95; Tuổi: 63 tuổi.  Nhịp: nhịp nhĩ đều 90 chu kỳ/phút; nhịp thất đều 45 chu kỳ/phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 2 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa +30° và +60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, V2, dương ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 10. Ngoại tâm thu nhĩ, blốc nhánh phải [100 ECG]

  Ngoại tâm thu nhĩ, Blốc nhánh phải
  Điện tâm đồ số: 96; Tuổi: 65 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 82 chu kỳ/ phút với ngoại tâm thu nhĩ.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa +60" và +90°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, dương từ V2 đến V6. ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
Trang 1 trên 365 1231151101 ... CuốiCuối