Đọc và ngẫm: "Lại như xét bệnh còn lơ mơ, sức học còn non đã cho thuốc chữa bệnh, đó là tội dốt nát. [Trích 8 tội cần tránh - Lê Hữu Trác] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

Liên hệ

Gửi e-mail cho người quản trị diễn đàn Bệnh Học

Chi tiết về bạn

Tiêu đề

Xin vui lòng nhập vào sáu chữ cái hoặc chữ số xuất hiện trong hình kế bên!

Nội dung [Quy định, Luật chính tả]