Đọc và ngẫm: "Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung. [Trích 14 điều răn của Phật] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

Liên hệ

Gửi e-mail cho người quản trị diễn đàn Bệnh Học

Chi tiết về bạn

Tiêu đề

Xin vui lòng nhập vào sáu chữ cái hoặc chữ số xuất hiện trong hình kế bên!

Nội dung [Quy định, Luật chính tả]