Đọc và ngẫm: "Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại. [Trích 14 điều răn của Phật] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

Trắc nghiệm

Chào mừng bạn đến khu vực trắc nghiệm của Bệnh Học, hay chọn trắc nghiệm và bắt đầu tham gia!


Trắc nghiệm

Trắc nghiệm Người gửi Đánh giá Lần làm Bắt đầu Kết thúc
Trắc nghiệm mới Test 19 Reading & writing level B Quốc Bảo 0.0 658 29-09-2013 Không
Trắc nghiệm mới Test 20 Reading & writing level B Quốc Bảo 0.0 80 29-09-2013 Không
Trắc nghiệm mới Test 17 Reading & writing level B Quốc Bảo 0.0 13 29-09-2013 Không
Trắc nghiệm mới Test 18 Reading & writing level B Quốc Bảo 0.0 29 29-09-2013 Không
Trắc nghiệm mới Test 16 Reading & writing level B Quốc Bảo 4.0 26 29-09-2013 Không
Trắc nghiệm mới Test 14 Reading & writing level B Quốc Bảo 0.0 14 29-09-2013 Không
Trắc nghiệm mới Test 15 Reading & writing level B Quốc Bảo 0.0 11 29-09-2013 Không
Trắc nghiệm mới Test 12 Reading & writing level B Quốc Bảo 0.0 14 29-09-2013 Không
Trắc nghiệm mới Test 13 Reading & writing level B Quốc Bảo 0.0 12 29-09-2013 Không
Trắc nghiệm mới Test 10 Reading & writing level B Quốc Bảo 0.0 32 29-09-2013 Không
Trắc nghiệm mới Test 11 Reading & writing level B Quốc Bảo 0.0 34 29-09-2013 Không
Trắc nghiệm mới Test 08 Reading & writing level B Quốc Bảo 0.0 7 29-09-2013 Không
Trắc nghiệm mới Test 09 Reading & writing level B Quốc Bảo 0.0 8 29-09-2013 Không
Trắc nghiệm mới Test 07 Reading & writing level B Quốc Bảo 0.0 17 29-09-2013 Không
Trắc nghiệm mới Test 05 Reading & writing level B Quốc Bảo 0.0 367 29-09-2013 Không

Chuyên mục

Mặc định


Chuyên mục mặc định