Đọc và ngẫm: "Có bệnh xem xét đã rồi mới cho thuốc, vì ngại đêm mưa vất vả không chịu thǎm mà đã cho phương, đó là tội lười. [Trích 8 tội cần tránh - Lê Hữu Trác] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

Trắc nghiệm - Test 09 Reading & writing level B

Tên trắc nghiệm:
Thể loại:
Tổng hợp
Giới hạn t.gian:
Không giới hạn thời gian
Số câu hỏi:
35
Số lần làm:
8
Bắt đầu:
29-09-2013
Kết thúc:
Không
Đánh giá
  • Currently 0.0/5 Stars.

Mô tả trắc nghiệm

Nội quy và đề nghị

Giới hạn số lần làm: Không giới hạn

Bình luận

Hiện chưa có bình luận