Đọc và ngẫm: "Có bệnh xem xét đã rồi mới cho thuốc, vì ngại đêm mưa vất vả không chịu thǎm mà đã cho phương, đó là tội lười. [Trích 8 tội cần tránh - Lê Hữu Trác] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

Trắc nghiệm

Chào mừng bạn đến khu vực trắc nghiệm của Bệnh Học, hay chọn trắc nghiệm và bắt đầu tham gia!


Trắc nghiệm

Trắc nghiệm Người gửi Đánh giá Lần làm Bắt đầu Kết thúc
Trắc nghiệm mới Test 19 Reading & writing level B Quốc Bảo 0.0 651 29-09-2013 Không
Trắc nghiệm mới Trắc nghiệm Sinh lý bệnh (chọn ý đúng nhất) Quốc Bảo 1.5 648 14-06-2012 Không
Trắc nghiệm mới Trắc nghiệm Dược lý tổng hợp Quốc Bảo 4.0 502 14-06-2012 Không
Trắc nghiệm mới Trắc nghiệm Miễn dịch Quốc Bảo 1.0 449 14-06-2012 Không
Trắc nghiệm mới Trắc nghiệm Sinh lý Máu Quốc Bảo 2.5 378 14-06-2012 Không
Trắc nghiệm mới Test 05 Reading & writing level B Quốc Bảo 0.0 360 29-09-2013 Không
Trắc nghiệm mới Trắc nghiệm Sinh lý bệnh (chọn các ý đúng) Quốc Bảo 5.0 348 14-06-2012 Không
Trắc nghiệm mới Trắc nghiệm Vitamin & Thuốc kháng Histamine Quốc Bảo 3.5 311 14-06-2012 Không
Trắc nghiệm mới Trắc nghiệm Sinh lý Hô hấp Quốc Bảo 4.0 248 14-06-2012 Không
Trắc nghiệm mới Trắc nghiệm Thuốc lợi niệu Quốc Bảo 3.0 238 14-06-2012 Không
Trắc nghiệm mới Trắc nghiệm Sinh lý Tiêu hóa Quốc Bảo 4.0 235 14-06-2012 Không
Trắc nghiệm mới Trắc nghiệm HORMONE Quốc Bảo 1.0 223 14-06-2012 Không
Trắc nghiệm mới Trắc nghiệm Sinh lý Tim mạch Quốc Bảo 5.0 213 14-06-2012 Không
Trắc nghiệm mới Trắc nghiệm Sinh lý Nội tiết Quốc Bảo 4.5 205 14-06-2012 Không
Trắc nghiệm mới Trắc nghiệm Sinh lý Thận Quốc Bảo 4.5 178 14-06-2012 Không

Chuyên mục

Mặc định


Chuyên mục mặc định