Đọc và ngẫm: "Lại như xét bệnh còn lơ mơ, sức học còn non đã cho thuốc chữa bệnh, đó là tội dốt nát. [Trích 8 tội cần tránh - Lê Hữu Trác] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

Trắc nghiệm

Chào mừng bạn đến khu vực trắc nghiệm của Bệnh Học, hay chọn trắc nghiệm và bắt đầu tham gia!


Trắc nghiệm

Trắc nghiệm Người gửi Đánh giá Lần làm Bắt đầu Kết thúc
Trắc nghiệm mới Trắc nghiệm điều trị ngộ độc thuốc cấp tính Quốc Bảo 0.0 43 14-06-2012 Không
Trắc nghiệm mới Trắc nghiệm thuốc hạ lipoprotein máu Quốc Bảo 0.0 78 14-06-2012 Không
Trắc nghiệm mới Test 01 Reading & writing level B Quốc Bảo 0.0 25 29-09-2013 Không
Trắc nghiệm mới Test 02 Reading & writing level B Quốc Bảo 0.0 1 29-09-2013 Không
Trắc nghiệm mới Test 03 Reading & writing level B Quốc Bảo 0.0 4 29-09-2013 Không
Trắc nghiệm mới Test 04 Reading & writing level B Quốc Bảo 0.0 0 29-09-2013 Không
Trắc nghiệm mới Test 05 Reading & writing level B Quốc Bảo 0.0 360 29-09-2013 Không
Trắc nghiệm mới Test 06 Reading & writing level B Quốc Bảo 0.0 0 29-09-2013 Không
Trắc nghiệm mới Test 07 Reading & writing level B Quốc Bảo 0.0 17 29-09-2013 Không
Trắc nghiệm mới Test 08 Reading & writing level B Quốc Bảo 0.0 7 29-09-2013 Không
Trắc nghiệm mới Test 09 Reading & writing level B Quốc Bảo 0.0 8 29-09-2013 Không
Trắc nghiệm mới Test 10 Reading & writing level B Quốc Bảo 0.0 32 29-09-2013 Không
Trắc nghiệm mới Test 11 Reading & writing level B Quốc Bảo 0.0 33 29-09-2013 Không
Trắc nghiệm mới Test 12 Reading & writing level B Quốc Bảo 0.0 14 29-09-2013 Không
Trắc nghiệm mới Test 13 Reading & writing level B Quốc Bảo 0.0 11 29-09-2013 Không

Chuyên mục

Mặc định


Chuyên mục mặc định