Đọc và ngẫm: "Rượu nhạt uống lắm cũng say. Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm. [Ngạn ngữ Việt nam ] "

Có dấu hiệu "chết người" này không khỏi sau 2 - 3 tuần, hãy cẩn trọng với ung thư cổ

Printable View