Đọc và ngẫm: "Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại. [Trích 14 điều răn của Phật] "

Phát hiện loại virus mới biến nạn nhân thành… đá?!

Printable View