Đọc và ngẫm: "Lại như xét bệnh còn lơ mơ, sức học còn non đã cho thuốc chữa bệnh, đó là tội dốt nát. [Trích 8 tội cần tránh - Lê Hữu Trác] "

Nghiên cứu phát hiện vitamin B3 giúp giảm sẩy thai, dị tật bẩm sinh

Printable View