Đọc và ngẫm: "An ủi lớn nhất của đời người là làm phước. [Trích 14 điều răn của Phật] "

Xuất hiện nốt sừng hóa dưới da

Printable View