Đọc và ngẫm: "Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung. [Trích 14 điều răn của Phật] "

Dấu hiệu nhận biết thiên tài qua các chi tiết nhỏ.

Printable View