Đọc và ngẫm: "Rượu nhạt uống lắm cũng say. Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm. [Ngạn ngữ Việt nam ] "

Dung dịch cứu thương từ rong biển cầm máu trong 3 phút.

Printable View