Đọc và ngẫm: "Rượu nhạt uống lắm cũng say. Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm. [Ngạn ngữ Việt nam ] "

Chuối tiêu: đẩy lùi các loại bệnh thường gặp?

Printable View