Đọc và ngẫm: "An ủi lớn nhất của đời người là làm phước. [Trích 14 điều răn của Phật] "

Người bị lao phổi có nên quan hệ tình dục?

Printable View