Đọc và ngẫm: "Rượu nhạt uống lắm cũng say. Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm. [Ngạn ngữ Việt nam ] "

Làm sao để lấy lại biểu tượng trên thanh Taskbar.

Printable View