Đọc và ngẫm: "An ủi lớn nhất của đời người là làm phước. [Trích 14 điều răn của Phật] "

Hồi sức cấp cứu toàn tập-Vũ Văn Đính

Printable View