Đọc và ngẫm: "Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung. [Trích 14 điều răn của Phật] "

Sự cố không thể truy cập vào diễn đàn

Printable View