Đọc và ngẫm: "Có bệnh xem xét đã rồi mới cho thuốc, vì ngại đêm mưa vất vả không chịu thǎm mà đã cho phương, đó là tội lười. [Trích 8 tội cần tránh - Lê Hữu Trác] "

Nhiều người phát hiện ung thư dạ dày ở giai đoạn cuối: Hãy làm 2 điều để kéo dài sự s

Printable View