Đọc và ngẫm: "Lại như xét bệnh còn lơ mơ, sức học còn non đã cho thuốc chữa bệnh, đó là tội dốt nát. [Trích 8 tội cần tránh - Lê Hữu Trác] "

Xơ gan cổ trướng là gì? Triệu chứng, chẩn đoán và điều trị

Printable View