Đọc và ngẫm: "An ủi lớn nhất của đời người là làm phước. [Trích 14 điều răn của Phật] "

Phần mềm sơ cứu H199

Printable View

Hiện 40 bài viết của chủ đề này trong 01 trang
Hiện 40 bài viết của chủ đề này trong 01 trang