Đọc và ngẫm: "Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung. [Trích 14 điều răn của Phật] "

Phim X-Quang thấy nốt mờ tròn đơn độc

Printable View