Đọc và ngẫm: "Có bệnh xem xét đã rồi mới cho thuốc, vì ngại đêm mưa vất vả không chịu thǎm mà đã cho phương, đó là tội lười. [Trích 8 tội cần tránh - Lê Hữu Trác] "

Tinh trùng yếu, ăn gì để hỗ trợ chữa bệnh này?

Printable View

Hiện 40 bài viết của chủ đề này trong 01 trang
Hiện 40 bài viết của chủ đề này trong 01 trang