Đọc và ngẫm: "Lại như xét bệnh còn lơ mơ, sức học còn non đã cho thuốc chữa bệnh, đó là tội dốt nát. [Trích 8 tội cần tránh - Lê Hữu Trác] "

Ebook Atlas Human body của F.H.Nettter NXB Yhọc năm 2007

Printable View

Hiện 40 bài viết của chủ đề này trong 01 trang
Hiện 40 bài viết của chủ đề này trong 01 trang