Đọc và ngẫm: "Có bệnh xem xét đã rồi mới cho thuốc, vì ngại đêm mưa vất vả không chịu thǎm mà đã cho phương, đó là tội lười. [Trích 8 tội cần tránh - Lê Hữu Trác] "

Dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư da mà bạn không thể nhìn thấy bằng mắt thường được

Printable View