Đọc và ngẫm: "An ủi lớn nhất của đời người là làm phước. [Trích 14 điều răn của Phật] "

Có dấu hiệu "chết người" này không khỏi sau 2 - 3 tuần, hãy cẩn trọng với ung thư cổ

Printable View