Đọc và ngẫm: "Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung. [Trích 14 điều răn của Phật] "

Phụ nữ sau sinh nên kiêng những gì?

Printable View