Đọc và ngẫm: "An ủi lớn nhất của đời người là làm phước. [Trích 14 điều răn của Phật] "

Sắc thuốc đông y có nên càng đặc càng tốt?

Printable View