Đọc và ngẫm: "An ủi lớn nhất của đời người là làm phước. [Trích 14 điều răn của Phật] "

Bs Hoàng Xuân Đại - Đông y chữa chứng đau nửa đầu.

Printable View