Đọc và ngẫm: "Lại như xét bệnh còn lơ mơ, sức học còn non đã cho thuốc chữa bệnh, đó là tội dốt nát. [Trích 8 tội cần tránh - Lê Hữu Trác] "

Quả nhãn mà kết hợp với những thứ này, bạn sẽ có bài thuốc hay chữa "ti tỉ" bệnh?

Printable View