Đọc và ngẫm: "Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung. [Trích 14 điều răn của Phật] "

Mời các bạn cùng làm trắc nghiệm Trắc nghiệm thuốc điều chỉnh các rối loạn tiêu hóa

Printable View