Đọc và ngẫm: "Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị. [Trích 14 điều răn của Phật] "

Kinh nghiệm nhận dạng và tránh các mối đe dọa từ Internet

Printable View