Đọc và ngẫm: "Lại như xét bệnh còn lơ mơ, sức học còn non đã cho thuốc chữa bệnh, đó là tội dốt nát. [Trích 8 tội cần tránh - Lê Hữu Trác] "

Bệnh Loãng Xương: Trống Đánh Xuôi, Kèn Thổi Ngược

Printable View