Đọc và ngẫm: "Có bệnh xem xét đã rồi mới cho thuốc, vì ngại đêm mưa vất vả không chịu thǎm mà đã cho phương, đó là tội lười. [Trích 8 tội cần tránh - Lê Hữu Trác] "

Cứ duy trì 4 thói quen này trước khi đi ngủ, bạn sẽ không gặp phải tình trạng trằn tr

Printable View