Đọc và ngẫm: "Lại như xét bệnh còn lơ mơ, sức học còn non đã cho thuốc chữa bệnh, đó là tội dốt nát. [Trích 8 tội cần tránh - Lê Hữu Trác] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

Lý Hải Yến

 1. Xuất huyết tiêu hóa cao

  XUẤT HUYẾT TIÊU HOÁ CAO
  I. ĐẠI CƯƠNG
  1. Định nghĩa:
  Xuất huyết tiêu hóa là tình trạng máu thoát ra khỏi lòng mạch của ống tiêu hóa vào trong lòng ống tiêu hóa biểu hiện dưới dạng nôn ra máu và/hoặc đi ngoài ra máu. Xuất huyết tiêu hóa cao là xuất huyết ở phần trên ống tiêu hóa, từ thực quản đến góc Treitz, thường gây ra nôn máu hoặc ỉa máu (chiếm 85 % XHTH nói chung).
  2. Dịch tễ lâm sàng:
  Bệnh hay gặp ở mọi lứa tuổi song ...
  Chuyên mục
  Bệnh tiêu hóa