Đọc và ngẫm: "Có bệnh xem xét đã rồi mới cho thuốc, vì ngại đêm mưa vất vả không chịu thǎm mà đã cho phương, đó là tội lười. [Trích 8 tội cần tránh - Lê Hữu Trác] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

Điện tâm đồ

 1. Sẹo hoại tử cơ tim, tổn thương cơ tim dưới thượng tâm mạc, blốc phân nhánh [100 ECG]

  Sẹo hoại tử cơ tim, Tổn thương cơ tim dưới thượng tâm mạc, Blốc phân nhánh
  Điện tâm đồ số: 87; Tuổi: 67 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 60 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1,5 mm.
  - Thời gian: 0,10".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa +60° và +90°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, V2; dương ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 2. Rung nhĩ, rối loạn tái cực, td sẹo hoại tử cơ tim [100 ECG]

  Rung nhĩ, Rối loạn tái cực, TD sẹo hoại tử cơ tim
  Điện tâm đồ số: 88; Tuổi: 62 tuổi.  Nhịp: nhịp thất không đều 75 chu kỳ/phút, không thấy sóng nhĩ.

  Sóng P: không có sóng P (có sóng dao động nhỏ quanh đường đẳng điện: sóng f).
  Dẫn truyền nhĩ - thất:
  - Không xác định được.

  Phức bộ QRS:
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Biên độ: bình thường.
  - Thời ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 3. Tăng gánh tâm thu thất trái [100 ECG]

  Tăng gánh tâm thu thất trái
  Điện tâm đồ số: 89; Tuổi: 45 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 85 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 2 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng +60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, dương từ V2 đến V6.
  - Hình thái: không có gì đặc ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 4. Sẹo hoại tử cơ tim, tăng gánh tâm thu, td blốc nhĩ - thất cấp i [100 ECG]

  Sẹo hoại tử cơ tim, Tăng gánh tâm thu, TD blốc nhĩ - thất cấp I
  Điện tâm đồ số: 90; Tuổi: 79 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 82 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,13”.
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa +60° và +90°.
  - Hình thái: 2 đỉnh ở D2.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, V2, 2 đỉnh ở V3, V4.
  - Hình ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 5. Blốc nhĩ - thất hoàn toàn với nhịp thoát thất [100 ECG]

  Blốc nhĩ - thất hoàn toàn với nhịp thoát thất
  Điện tâm đồ số: 95; Tuổi: 63 tuổi.  Nhịp: nhịp nhĩ đều 90 chu kỳ/phút; nhịp thất đều 45 chu kỳ/phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 2 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa +30° và +60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, V2, dương ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 6. Ngoại tâm thu nhĩ, blốc nhánh phải [100 ECG]

  Ngoại tâm thu nhĩ, Blốc nhánh phải
  Điện tâm đồ số: 96; Tuổi: 65 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 82 chu kỳ/ phút với ngoại tâm thu nhĩ.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa +60" và +90°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, dương từ V2 đến V6. ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 7. Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp ii (2/1), blốc nhánh phải, tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc [100 ECG]

  Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp II (2/1), Blốc nhánh phải,
  Tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc
  Điện tâm đồ số: 97; Tuổi: 61 tuổi.  Nhịp: nhịp nhĩ đều 240 chu kỳ/phút; Nhịp thất đều 120 chu kỳ/ phút.
  Sóng P: không có (chắc là có sóng F)
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Dạng răng cưa khó thấy nhưng chắc là sóng F ở D2, D3, aVF.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: Sóng ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 8. Nhanh nhĩ hoặc cuồng nhĩ, blốc nhánh trái , ngoại tâm thu thất [100 ECG]

  Nhanh nhĩ hoặc cuồng nhĩ, Blốc nhánh trái , Ngoại tâm thu thất
  Điện tâm đồ số: 98; Tuổi: 69 tuổi.  Nhịp: nhĩ đồ đều 250 chu kỳ/phút (thấy ở V1), thất đồ đều 82 chu kỳ/ phút với ngoại tâm thu thất.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,04".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: không xác định được.
  - Hình thái: không xác định được.
  Chuyển đạo ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 9. Rung nhĩ, blốc nhĩ - thất cấp iii, ngoại tâm thu thất nhịp đôi [100 ECG]

  Rung nhĩ, Blốc nhĩ - thất cấp III, Ngoại tâm thu thất nhịp đôi
  Điện tâm đồ số: 99; Tuổi: 63 tuổi.  Nhịp: không đều do ngoại tâm thu thất nhịp đôi, không thấy sóng P; phức bộ thất thanh mảnh, đều tần số 34 chu kỳ/phút hoặc 42 chu kỳ/phút.
  Sóng P: không có sóng P, (có những sóng nhỏ dao động trên đường đẳng điện thấy rõ ở V1, V2, V3: sóng f).
  Dẫn truyền nhĩ - thất:
  - Blốc nhĩ - thất ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 10. Dày nhĩ phải, blốc nhĩ - thất cấp i, blốc nhánh phải [100 ECG]

  Dày nhĩ phải, Blốc nhĩ - thất cấp I, Blốc nhánh phải
  Điện tâm đồ số: 100; Tuổi: 36 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 110 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 4 mm.
  - Thời gian: 0,10".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng +60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, V2, dương từ V3 đến V6.
  - Hình ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
Trang 1 trên 73 1231151 ... CuốiCuối