Đọc và ngẫm: "Có bệnh xem xét đã rồi mới cho thuốc, vì ngại đêm mưa vất vả không chịu thǎm mà đã cho phương, đó là tội lười. [Trích 8 tội cần tránh - Lê Hữu Trác] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

QuocBaoNet

 1. Nhịp chậm xoang với ngừng xoang và nhịp thoát bộ nối [100 ECG]

  Nhịp chậm xoang với ngừng xoang và nhịp thoát bộ nối
  Điện tâm đồ số: 19; Tuổi: 48 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang không đều 53 đến 65 chu kỳ/phút với những đoạn ngừng xoang và có nhịp thoát bộ nối.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,10".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa 0° và + 30°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 2. Blốc nhĩ - thất cấp i, tổn thương cơ tim dưới thượng tâm mạc, blốc nhánh nhẹ [100 ECG]

  Blốc nhĩ - thất cấp I, Tổn thương cơ tim dưới thượng tâm mạc, Blốc nhánh nhẹ
  Điện tâm đồ số: 20; Tuổi: 43 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 65 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa 0° và +30".
  - Hình thái: có móc nhẹ ở D1.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, dương ở ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 3. Tổn thương cơ tim dưới thượng tâm mạc [100 ECG]

  Tổn thương cơ tim dưới thượng tâm mạc
  Điện tâm đồ số: 21; Tuổi: 42 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 80 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1,5mm.
  - Thời gian: 0.10".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa +30° và +60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt. ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 4. Tim nhanh nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp ii (2/1), ngấm digitalis [100 ECG]

  Tim nhanh nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp II (2/1), Ngấm Digitalis
  Điện tâm đồ số: 22; Tuổi: 32 tuổi.  Nhịp: nhịp đều, tần số nhĩ: 180 chu kỳ/phút và tần số thất: 90 chu kỳ/phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,06".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng +90°.
  - Hình thai: 2 pha ở D1.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: dương. ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 5. Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp ii, tăng gánh tâm thu thất trái, ngoại tâm thu thất [100 ECG]

  Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp II, Tăng gánh tâm thu thất trái, Ngoại tâm thu thất
  Điện tâm đồ số: 23; Tuổi: 59 tuổi.  Nhịp: nhịp nhĩ đều 280 chu kỳ/phút (sóng nhĩ thấy rõ ở V1) với nhịp thất hơi không đều 140 chu kỳ/phút và có đoạn ngừng khoảng 0,06”. Có 1 ngoại tâm thu thất.

  Sóng P: sóng F của cuồng nhĩ.
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Hình thái: không xác định được.
  Chuyển ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 6. Nhịp chậm xoang, tổn thương cơ tim dưới thượng tâm mạc [100 ECG]

  Nhịp chậm xoang, Tổn thương cơ tim dưới thượng tâm mạc
  Điện tâm đồ số: 24; Tuổi: 61 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 57 chu kỳ/phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa +30° và +60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, dương từ V2 đến V6.
  - Hình ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 7. Hoại tử cơ tim vùng thành dưới và thành bên, thiếu máu cơ tim dưới thượng tâm mạc [100 ECG]

  Hoại tử cơ tim vùng thành dưới và thành bên, Thiếu máu cơ tim dưới thượng tâm mạc
  Điện tâm đồ số: 25; Tuổi: 61 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 90 chu kỳ/phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng +60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: âm ở V1; 2 pha ở V2, ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 8. Di chứng nhồi máu trước bên, td thiếu máu cơ tim dưới nội tâm mạc, td ngấm digitalis [100 ECG]

  Di chứng nhồi máu trước bên, TD thiếu máu cơ tim dưới nội tâm mạc, TD ngấm Digitalis
  Điện tâm đồ số: 26; Tuổi: 73 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 62 chu kỳ/phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,10".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng +30°.
  - Hình thái: có móc nhẹ (D2).
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: dương ở tất ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 9. Blốc nhánh phải hoàn toàn, di chứng hoại tử cơ tim, tổn thương cơ tim dưới thượng tâm mạc [100 ECG]

  Blốc nhánh phải hoàn toàn, Di chứng hoại tử cơ tim, Tổn thương cơ tim dưới thượng tâm mạc
  Điện tâm đồ số: 27; Tuổi: 65 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang hơi không đều từ 70 đến 74 nhịp/phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 2 mm.
  - Thời gian: 0,12".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng +30°.
  - Hình thái: có móc ở D2, D3, aVF.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 10. Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất độ ii (4/1), blốc phân nhánh trái trước [100 ECG]

  Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất độ II (4/1), Blốc phân nhánh trái trước
  Điện tâm đồ số: 28 Tuổi: 50 tuổi.  Nhịp: nhịp nhĩ đều 290 chu kỳ/phút, nhịp thất là 72 chu kỳ/ phút

  Sóng P: ( sóng F)
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Hình thái: dạng răng cưa ở D2, D3 aVF.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: dương ở V1, 2 pha từ V2 đến V6.
  - Hình thái: dạng răng cưa từ V2 đến V6. ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ