Đọc và ngẫm: "Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại. [Trích 14 điều răn của Phật] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

QuocBaoNet

 1. Hoại tử cơ tim trước rộng [100 ECG]

  Hoại tử cơ tim trước rộng
  Điện tâm đồ số: 66; Tuổi: 42 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 80 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1,5 mm.
  - Thời gian: 0,09".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa +60° và +90°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, V2; dương từ V3 đến V6.
  - Hình thái: không có ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 2. Blốc nhánh phải, sẹo hoại tử cơ tim [100 ECG]

  Blốc nhánh phải, Sẹo hoại tử cơ tim
  Điện tâm đồ số: 67 Tuổi: 67 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 65 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,10".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa + 30° và + 60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: dương.
  - Hình thái: 2 đỉnh từ V4 đến V6.
  Dẫn ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 3. Thiếu máu - tổn thương cơ tim, td blốc phân nhánh trái trước [100 ECG]

  Thiếu máu - tổn thương cơ tim, TD blốc phân nhánh trái trước
  Điện tâm đồ số: 68; Tuổi: 55 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 85 - 90 chu kỳ/phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1,5 mm.
  - Thời gian: 0,10".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng +60°.
  - Hình thái: móc nhẹ ở D2.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, dương từ V2 đến V6.
  - Hình ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 4. Tim nhanh thất [100 ECG]

  Tim nhanh thất
  Điện tâm đồ số: 69; Tuổi: 43 tuổi.  Nhịp: nhịp thất đều 170 chu kỳ/ phút; nhĩ đồ chắc là chồng lên sóng T nên khó thấy.
  Sóng P: chắc là có sóng P, dưới dạng một móc nhỏ ở phần dưới của các phức bộ thất (V2).
  Dẫn truyền nhĩ - thất:
  - Thời gian: không xác định được.

  Phức bộ QRS:
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Biên độ: bình thường.
  - Thời ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 5. Ngoại tâm thu thất, tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc, phì đại thất trái [100 ECG]

  Ngoại tâm thu thất, Tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc, Phì đại thất trái
  Điện tâm đồ số: 70; Tuổi: 69 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 130 chu kỳ/phút, ngoại tâm thu thất.

  Sóng P:
  - Biên độ: 2 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa +60° và +90°.
  - Hình thái: nhọn ở D2, D3.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: dương. ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 6. Tổn thương cơ tim dưới thượng tâm mạc [100 ECG]

  Tổn thương cơ tim dưới thượng tâm mạc
  Điện tâm đồ số: 71; Tuổi: 26 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang 60 - 70 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng +60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: dương.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Dẫn truyền ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 7. Phì đại nhĩ phải,blốc nhánh phải, tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc [100 ECG]

  Phì đại nhĩ phải,Blốc nhánh phải, Tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc
  Điện tâm đồ số: 72; Tuổi: 25 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 100 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 2 mm.
  - Thời gian: 0,11".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng +60°.
  - Hình thái: 2 đỉnh ở D1.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, dương từ V2 đến V6.
  - Hình ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 8. Ngoại tâm thu thất, rối loạn tái cực [100 ECG]

  Ngoại tâm thu thất, Rối loạn tái cực
  Điện tâm đồ số: 73; Tuổi: 62 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang 90 chu kỳ/phút có ngoại tâm thu thất.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng +60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: dương.
  - Hình thái: 2 đỉnh ở V2, V3.
  ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 9. Nhịp nhanh xoang, tăng gánh tâm thu thất trái [100 ECG]

  Nhịp nhanh xoang, Tăng gánh tâm thu thất trái
  Điện tâm đồ số: 74; Tuổi: 68 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 130 chu kỳ/phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 2 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng +60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, dương từ V2 đến V6.
  - Hình thái: không ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 10. Nhịp chậm xoang, blốc nhánh phải, rối loạn tái cực lan toả [100 ECG]

  Nhịp chậm xoang, Blốc nhánh phải, Rối loạn tái cực lan toả
  Điện tâm đồ số: 75; Tuổi: 63 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 58 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 2 mm.
  - Thời gian: 0,10".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa +30° và +60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: dương.
  - Hình thái: nhọn từ V1 ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ