Đọc và ngẫm: "Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị. [Trích 14 điều răn của Phật] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

Điện tâm đồ

 1. Blốc nhĩ - thất cấp i, hoại tử cơ tim mới, blốc nhánh phải [100 ECG]

  Blốc nhĩ - thất cấp I, Hoại tử cơ tim mới, Blốc nhánh phải
  Điện tâm đồ số: 60; Tuổi: 57 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 120 chu kỳ/phút.
  Sóng P:
  - Biên độ: khoảng 2 mm.
  - Thời gian: khoảng 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng +60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, dương từ V2 đến V6. ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 2. Tim nhanh thất [100 ECG]

  Tim nhanh thất
  Điện tâm đồ số: 69; Tuổi: 43 tuổi.  Nhịp: nhịp thất đều 170 chu kỳ/ phút; nhĩ đồ chắc là chồng lên sóng T nên khó thấy.
  Sóng P: chắc là có sóng P, dưới dạng một móc nhỏ ở phần dưới của các phức bộ thất (V2).
  Dẫn truyền nhĩ - thất:
  - Thời gian: không xác định được.

  Phức bộ QRS:
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Biên độ: bình thường.
  - Thời ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 3. Ngoại tâm thu thất, tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc, phì đại thất trái [100 ECG]

  Ngoại tâm thu thất, Tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc, Phì đại thất trái
  Điện tâm đồ số: 70; Tuổi: 69 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 130 chu kỳ/phút, ngoại tâm thu thất.

  Sóng P:
  - Biên độ: 2 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa +60° và +90°.
  - Hình thái: nhọn ở D2, D3.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: dương. ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 4. Tổn thương cơ tim dưới thượng tâm mạc [100 ECG]

  Tổn thương cơ tim dưới thượng tâm mạc
  Điện tâm đồ số: 71; Tuổi: 26 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang 60 - 70 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng +60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: dương.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Dẫn truyền ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 5. Phì đại nhĩ phải,blốc nhánh phải, tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc [100 ECG]

  Phì đại nhĩ phải,Blốc nhánh phải, Tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc
  Điện tâm đồ số: 72; Tuổi: 25 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 100 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 2 mm.
  - Thời gian: 0,11".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng +60°.
  - Hình thái: 2 đỉnh ở D1.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, dương từ V2 đến V6.
  - Hình ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 6. Ngoại tâm thu thất, rối loạn tái cực [100 ECG]

  Ngoại tâm thu thất, Rối loạn tái cực
  Điện tâm đồ số: 73; Tuổi: 62 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang 90 chu kỳ/phút có ngoại tâm thu thất.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng +60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: dương.
  - Hình thái: 2 đỉnh ở V2, V3.
  ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 7. Hoại tử cơ tim trước rộng bán cấp, td dày nhĩ phải [100 ECG]

  Hoại tử cơ tim trước rộng bán cấp, TD dày nhĩ phải
  Điện tâm đồ số: 82; Tuổi: 72 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 82 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 2,5 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa +60° và +90°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, V2; dương từ V3, đến V6.
  ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 8. Điện tâm đồ bình thường [100 ECG]

  Điện tâm đồ bình thường
  Điện tâm đồ số: 83; Tuổi: 36 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang hơi không đều 70 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng 0°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: dương.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Dẫn truyền nhĩ - ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 9. Dày nhĩ phải [100 ECG]

  Dày nhĩ phải
  Điện tâm đồ số: 84; Tuổi: 31 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang hơi không đều 70 - 85 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 3 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa +60° và +90°.
  - Hình thái: nhọn ở D2, D3, aVF.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, dương từ V2 đến V6.
  - Hình thái: không có gì đặc ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 10. Blốc nhĩ - thất cấp ii, rối loạn tái cực [100 ECG]

  Blốc nhĩ - thất cấp II, Rối loạn tái cực
  Điện tâm đồ số: 85; Tuổi: 68 tuổi.  Nhịp: nhịp nhĩ đều 72 chu kỳ/phút. Nhịp thất không đều nhưng có các khoảng đều với tần số 72 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa +60° và +90°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ