Đọc và ngẫm: "Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị. [Trích 14 điều răn của Phật] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

QuocBaoNet

 1. ALPHA THERAPEUTIC

  ALPHA THERAPEUTICc/o DIETHELMdung dịch tiêm tĩnh mạch 5% : chai 250 mL và 500 mL.
  dung dịch tiêm tĩnh mạch 20% : chai 50 mL và 100 mL.
  dung dịch tiêm tĩnh mạch 25% : chai 50 mL và 100 mL.
  THÀNH PHẦN
  cho 100 mL Albutein 5%
  ...
  Chuyên mục
  Theo biệt dược
 2. ALBOTHYL

  ALBOTHYL
  BYK GULDENc/o TRIDEM PHARMAthuốc trứng 90 mg : hộp 6 viên và 10 viên trứng.
  dung dịch đậm đặc 360 mg/g : chai 25 ml, 100 ml.
  THÀNH PHẦN
  cho 1 viên trứng
  Policresulen
  90 mg
  ...
  Chuyên mục
  Theo biệt dược
 3. ALAXAN

  ALAXAN
  UNITED LABORATORIESViên nén : vỉ 20 viên, hộp 5 vỉ - vỉ 4 viên, hộp 25 vỉ.
  THÀNH PHẦN
  cho 1 viên
  Paracétamol
  325 mg
  Ibuprofène
  200 mg
  ...
  Chuyên mục
  Theo biệt dược
 4. ADRENOXYL

  ADRENOXYL
  SANOFI SYNTHELABO VIETNAMviên nén 10 mg : vỉ xé 16 viên, hộp 1 vỉ.
  dung dịch tiêm 1,5 mg/3,6 ml : ống 3,6 ml, hộp 3 ống.
  THÀNH PHẦN
  cho 1 viên
  Carbazochrome dihydrate
  10 mg
  ...
  Chuyên mục
  Theo biệt dược
 5. ADONA tiêm 25 mg / viên nén 30 mg

  ADONA tiêm 25 mg / viên nén 30 mg
  TANABE SEIYAKU
  [FOURNIER GROUP VIETNAM]
  dung dịch tiêm 25 mg/5 ml : ống 5 ml, hộp 50 ống.
  viên nén 30 mg : hộp 500 viên.
  THÀNH PHẦN
  cho 1 ống
  Carbazochrome sodium sulfonate
  25 mg
  ...
  Chuyên mục
  Theo biệt dược
 6. ADALAT

  ADALAT
  BAYER PHARMAviên nang mềm 10 mg : hộp 30 viên.
  viên nén tác động kéo dài (Adalat Retard) 20 mg :
  hộp 30 viên.
  viên nén thẩm thấu có tác động kéo dài (Adalat LA) 30 mg :
  hộp 30 viên - Bảng B.
  THÀNH PHẦN

  cho 1 viên
  Nifedipine 10 mg
  ...
  Chuyên mục
  Theo biệt dược
 7. ACTIFED - ACTIFED SYRUP - ACTIFED COMPOUND LINCTUS - ACTIFED DM

  ACTIFED - ACTIFED SYRUP - ACTIFED COMPOUND LINCTUS - ACTIFED DM
  GLAXOWELLCOMEActifed viên nén : hộp 24 viên.
  Actifed syrup : chai 60 ml.
  Actifed Compound Linctus : chai 60 ml.
  Actifed DM : chai 60 ml.
  THÀNH PHẦN
  Actifed viên :
  cho 1 viên
  ...
  Chuyên mục
  Theo biệt dược
 8. ACTAPULGITE

  ACTAPULGITE
  BEAUFOUR IPSEN
  Bột pha hỗn dịch uống và đường trực tràng : hộp 30 gói, hộp 60 gói.
  THÀNH PHẦN

  cho 1 gói

  Mormoiron attapulgite hoạt hóa (magnesium và aluminium silicate tinh chế tự nhiên)
  3 g
  ...
  Chuyên mục
  Theo biệt dược
 9. ACT-HIB

  ACT-HIB
  AVENTIS PASTEURBột pha tiêm bắp hoặc dưới da : hộp 1 lọ bột đông khô + ống tiêm chứa dung môi 0,5 ml.
  THÀNH PHẦN
  cho 1 đơn vị
  Haemophilus influenzae type b polyoside 10 mg
  ...
  Chuyên mục
  Theo biệt dược