Đọc và ngẫm: "Có bệnh xem xét đã rồi mới cho thuốc, vì ngại đêm mưa vất vả không chịu thǎm mà đã cho phương, đó là tội lười. [Trích 8 tội cần tránh - Lê Hữu Trác] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

QuocBaoNet

 1. Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp ii (2/1), blốc nhánh phải, tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc [100 ECG]

  Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp II (2/1), Blốc nhánh phải,
  Tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc
  Điện tâm đồ số: 97; Tuổi: 61 tuổi.  Nhịp: nhịp nhĩ đều 240 chu kỳ/phút; Nhịp thất đều 120 chu kỳ/ phút.
  Sóng P: không có (chắc là có sóng F)
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Dạng răng cưa khó thấy nhưng chắc là sóng F ở D2, D3, aVF.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: Sóng ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 2. Nhanh nhĩ hoặc cuồng nhĩ, blốc nhánh trái , ngoại tâm thu thất [100 ECG]

  Nhanh nhĩ hoặc cuồng nhĩ, Blốc nhánh trái , Ngoại tâm thu thất
  Điện tâm đồ số: 98; Tuổi: 69 tuổi.  Nhịp: nhĩ đồ đều 250 chu kỳ/phút (thấy ở V1), thất đồ đều 82 chu kỳ/ phút với ngoại tâm thu thất.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,04".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: không xác định được.
  - Hình thái: không xác định được.
  Chuyển đạo ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 3. Rung nhĩ, blốc nhĩ - thất cấp iii, ngoại tâm thu thất nhịp đôi [100 ECG]

  Rung nhĩ, Blốc nhĩ - thất cấp III, Ngoại tâm thu thất nhịp đôi
  Điện tâm đồ số: 99; Tuổi: 63 tuổi.  Nhịp: không đều do ngoại tâm thu thất nhịp đôi, không thấy sóng P; phức bộ thất thanh mảnh, đều tần số 34 chu kỳ/phút hoặc 42 chu kỳ/phút.
  Sóng P: không có sóng P, (có những sóng nhỏ dao động trên đường đẳng điện thấy rõ ở V1, V2, V3: sóng f).
  Dẫn truyền nhĩ - thất:
  - Blốc nhĩ - thất ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 4. Dày nhĩ phải, blốc nhĩ - thất cấp i, blốc nhánh phải [100 ECG]

  Dày nhĩ phải, Blốc nhĩ - thất cấp I, Blốc nhánh phải
  Điện tâm đồ số: 100; Tuổi: 36 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 110 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 4 mm.
  - Thời gian: 0,10".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng +60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, V2, dương từ V3 đến V6.
  - Hình ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 5. Blốc nhĩ - thất cấp i, hoại tử cơ tim mới, blốc nhánh phải [100 ECG]

  Blốc nhĩ - thất cấp I, Hoại tử cơ tim mới, Blốc nhánh phải
  Điện tâm đồ số: 60; Tuổi: 57 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 120 chu kỳ/phút.
  Sóng P:
  - Biên độ: khoảng 2 mm.
  - Thời gian: khoảng 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng +60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, dương từ V2 đến V6. ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 6. Rung nhĩ, sẹo hoại tử cơ tim, td tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc [100 ECG]

  Rung nhĩ, Sẹo hoại tử cơ tim, TD tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc
  Điện tâm đồ số: 61; Tuổi: 83 tuổi.  Nhịp: nhịp thất không đều 75 chu kỳ/ phút, không thấy sóng P.

  Sóng P: không có.
  (thay bằng các dao động nhỏ - sóng f thấy ở V1).
  Dẫn truyền nhĩ - thất:
  - Thời gian: không đo được.

  Phức bộ QRS:
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Biên độ: bình thường. ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 7. Rối loạn tái cực lan toả [100 ECG]

  Rối loạn tái cực lan toả
  Điện tâm đồ số: 62; Tuổi: 62 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 90 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 0,5 mm.
  - Thời gian: 0,10".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng - 60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, dương từ V2 đến V6.
  - Hình thái: không có gì đặc ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 8. Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp ii (2/1), sẹo hoại tử cơ tim, tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc [100 ECG]

  Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp II (2/1), Sẹo hoại tử cơ tim, Tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc
  Điện tâm đồ số: 63; Tuổi: 72 tuổi.  Nhịp: nhịp nhĩ đều 300 chu kỳ/phút; nhịp thất đều 150 chu kỳ/ phút, có ngoại tâm thu thất.
  Sóng P: được thay bằng sóng F.
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Hình thái: dạng răng cưa ở D2, D3, aVF.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: dương. ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 9. Blốc nhĩ - thất cấp iii, thiếu máu cơ tim dưới nội tâm mạc [100 ECG]

  Blốc nhĩ - thất cấp III, Thiếu máu cơ tim dưới nội tâm mạc
  Điện tâm đồ số: 64; Tuổi: 50 tuổi.  Nhịp: nhịp nhĩ đều 85 chu kỳ/phút, nhịp thất đều 45 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 2,5 mm.
  - Thời gian: 0,12".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng +60°.
  - Hình thái: dạng 2 đỉnh; 2 pha chỉ ở D3.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 10. Hội chứng tiền kích thích [100 ECG]

  Hội chứng tiền kích thích
  Điện tâm đồ số: 65; Tuổi: 47 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 68 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 2mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng + 60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, dương từ V2 đến V6.
  - Hình thái: không có gì đặc ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ