Đọc và ngẫm: "Rượu nhạt uống lắm cũng say. Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm. [Ngạn ngữ Việt nam ] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

Điện tâm đồ

 1. Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp 2 (2/1), td hội chứng tiền kích thích, td tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc [100 ECG]

  Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp 2 (2/1), TD hội chứng tiền kích thích,
  TD tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc
  Điện tâm đồ số: 94; Tuổi: 30 tuổi.  Nhịp: nhịp nhĩ đều 280 chu kỳ/phút; Nhịp thất đều 140 chu kỳ/ phút.

  Sóng P: không có
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Sóng F có dạng răng cưa thấy rõ ở aVF.
  Chuyển đạo trước tim:
  - F dương ở V1, V2, khó thấy từ V3 đến V6 ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 2. Blốc nhĩ - thất hoàn toàn với nhịp thoát thất [100 ECG]

  Blốc nhĩ - thất hoàn toàn với nhịp thoát thất
  Điện tâm đồ số: 95; Tuổi: 63 tuổi.  Nhịp: nhịp nhĩ đều 90 chu kỳ/phút; nhịp thất đều 45 chu kỳ/phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 2 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa +30° và +60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, V2, dương ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 3. Ngoại tâm thu nhĩ, blốc nhánh phải [100 ECG]

  Ngoại tâm thu nhĩ, Blốc nhánh phải
  Điện tâm đồ số: 96; Tuổi: 65 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 82 chu kỳ/ phút với ngoại tâm thu nhĩ.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa +60" và +90°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, dương từ V2 đến V6. ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 4. Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp ii (2/1), blốc nhánh phải, tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc [100 ECG]

  Cuồng nhĩ với blốc nhĩ - thất cấp II (2/1), Blốc nhánh phải,
  Tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc
  Điện tâm đồ số: 97; Tuổi: 61 tuổi.  Nhịp: nhịp nhĩ đều 240 chu kỳ/phút; Nhịp thất đều 120 chu kỳ/ phút.
  Sóng P: không có (chắc là có sóng F)
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Dạng răng cưa khó thấy nhưng chắc là sóng F ở D2, D3, aVF.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: Sóng ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 5. Blốc nhĩ - thất cấp i, hoại tử cơ tim mới, blốc nhánh phải [100 ECG]

  Blốc nhĩ - thất cấp I, Hoại tử cơ tim mới, Blốc nhánh phải
  Điện tâm đồ số: 60; Tuổi: 57 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 120 chu kỳ/phút.
  Sóng P:
  - Biên độ: khoảng 2 mm.
  - Thời gian: khoảng 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng +60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, dương từ V2 đến V6. ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 6. Rung nhĩ, sẹo hoại tử cơ tim, td tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc [100 ECG]

  Rung nhĩ, Sẹo hoại tử cơ tim, TD tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc
  Điện tâm đồ số: 61; Tuổi: 83 tuổi.  Nhịp: nhịp thất không đều 75 chu kỳ/ phút, không thấy sóng P.

  Sóng P: không có.
  (thay bằng các dao động nhỏ - sóng f thấy ở V1).
  Dẫn truyền nhĩ - thất:
  - Thời gian: không đo được.

  Phức bộ QRS:
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Biên độ: bình thường. ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 7. Phì đại nhĩ phải,blốc nhánh phải, tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc [100 ECG]

  Phì đại nhĩ phải,Blốc nhánh phải, Tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc
  Điện tâm đồ số: 72; Tuổi: 25 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 100 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 2 mm.
  - Thời gian: 0,11".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng +60°.
  - Hình thái: 2 đỉnh ở D1.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, dương từ V2 đến V6.
  - Hình ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 8. Ngoại tâm thu thất, rối loạn tái cực [100 ECG]

  Ngoại tâm thu thất, Rối loạn tái cực
  Điện tâm đồ số: 73; Tuổi: 62 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang 90 chu kỳ/phút có ngoại tâm thu thất.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng +60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: dương.
  - Hình thái: 2 đỉnh ở V2, V3.
  ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 9. Blốc nhĩ - thất cấp ii, rối loạn tái cực [100 ECG]

  Blốc nhĩ - thất cấp II, Rối loạn tái cực
  Điện tâm đồ số: 85; Tuổi: 68 tuổi.  Nhịp: nhịp nhĩ đều 72 chu kỳ/phút. Nhịp thất không đều nhưng có các khoảng đều với tần số 72 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa +60° và +90°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 10. Dày thất trái, td dày nhĩ trái [100 ECG]

  Dày thất trái, TD dày nhĩ trái
  Điện tâm đồ số: 86; Tuổi: 39 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang hơi không đều 65 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,10".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa 0° và +30°.
  - Hình thái: 2 đỉnh ở D1.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, dương từ V2 đến V6.
  - Hình thái: pha âm rộng ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ