Đọc và ngẫm: "Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị. [Trích 14 điều răn của Phật] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

Theo biệt dược

 1. ZEFFIX

  ZEFFIX
  GLAXOWELLCOMEviên nén 100 mg : hộp 28 viên, 84 viên - Bảng A.
  THÀNH PHẦN
  cho 1 viên  
  Lamivudine 100 mg
  TÍNH CHẤT
  Zeffix là chất đồng đẳng nucleoside (-)-2,3-dideoxy-3-thiacytidine có hoạt tính kháng virus đặc hiệu trên virus viêm gan B (HBV). Thuốc làm giảm sự sao chép HBV một cách nhanh chóng và mạnh ...
  Chuyên mục
  Theo biệt dược
 2. ZANTAC

  ZANTAC
  GLAXOWELLCOMEviên nén 150 mg : hộp 60 viên.
  viên nén sủi bọt 150 mg : hộp 30 viên.
  viên nén sủi bọt 300 mg : hộp 30 viên.
  dung dịch tiêm 50 mg/2 ml : hộp 5 ống thuốc 2 ml.
  THÀNH PHẦN
  cho 1 viên nén 150 mg  
  Ranitidine chlorhydrate tính theo dạng base 150 mg
    ...
  Chuyên mục
  Theo biệt dược
 3. ZANOCIN

  ZANOCIN
  RANBAXYviên nén dễ bẻ 200 mg : hộp 100 viên.
  dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch 200 mg/100 ml : chai 100 ml.
  thuốc nhỏ mắt 3 mg/ml : lọ 10 ml.
  THÀNH PHẦN
  cho 1 viên  
  Ofloxacine 200 mg
   
  cho 1 chai  
  Ofloxacine 200 mg
  ...
  Chuyên mục
  Theo biệt dược
 4. XATRAL SR 5 mg

  XATRAL SR 5 mg
  SANOFI SYNTHELABO VIETNAMviên bao có tác động kéo dài 5 mg : hộp 56 viên - Bảng B.
  THÀNH PHẦN
  cho 1 viên  
  Alfuzosine chlorhydrate 5 mg
  DƯỢC LỰC
  Alfuzosine là một dẫn xuất của quinazoline, có hoạt tính khi dùng đường uống.
  Đây là chất đối kháng chọn lọc trên các thụ thể a1-adrénergique hậu sinap.
  Kết quả các nghiên ...
  Chuyên mục
  Theo biệt dược
 5. WELLFERON

  WELLFERON
  GLAXOWELLCOMEdung dịch tiêm 3 MU : lọ 1 ml - Bảng A.
  dung dịch tiêm 5 MU : lọ 1 ml - Bảng A.
  dung dịch tiêm 10 MU : lọ 1 ml - Bảng A.
  THÀNH PHẦN
  cho 1 lọ  
  Interferon alfa-n1 tinh chế 3 MU
   
  cho 1 lọ  
  ...
  Chuyên mục
  Theo biệt dược
 6. KETASMA

  KETASMA
  SUN PHARMAViên nén 1 mg : vỉ 10 viên, hộp 10 vỉ.
  THÀNH PHẦN
  cho 1 viên  
  Ketotifen (fumarate) 1 mg
  ...
  Chuyên mục
  Theo biệt dược
 7. VOLTAMICIN

  VOLTAMICIN
  NOVARTIS OPHTHALMICSThuốc nhỏ mắt : lọ 5 ml.
  THÀNH PHẦN
  cho 1 ml  
  Diclofenac sodium 1,0 mg
  Gentamicin sulfate, tính theo gentamicin 3,0 mg
  Chất bảo quản : Benzalkonium chloride 0,1 mg
  DƯỢC LỰC
  Voltamicin là sự kết hợp giữa ...
  Chuyên mục
  Theo biệt dược
 8. VOLTAREN

  VOLTAREN
  NOVARTISViên tan trong ruột 25 mg : hộp 10 viên, 1000 viên.
  Viên tan trong ruột 50 mg : hộp 100 viên, 500 viên.
  Viên phóng thích chậm 75 mg : hộp 100 viên.
  Viên phóng thích chậm 100 mg : hộp 30 viên.
  Dung dịch tiêm bắp 75 mg/3 ml : hộp 50 ống thuốc 3 ml.
  THÀNH PHẦN
  cho 1 viên
  Diclofenac sodium 25 mg
  ...
  Chuyên mục
  Theo biệt dược
 9. VITREOLENT

  VITREOLENT
  NOVARTIS OPHTHALMICSThuốc nhỏ mắt : lọ nhỏ giọt 10 ml.
  THÀNH PHẦN
  cho 1 ml  
  Potassium iodide 3 mg
  Sodium iodide 3 mg
  (Chlorhexidine acetate) (0,1 mg)
  (Methylhydroxypropylcellulose)  
  ...
  Chuyên mục
  Theo biệt dược
 10. VITAMINE D3 BON

  VITAMINE D3 BON
  DOMS-RECORDATIc/o MARKETING SANPROMEXdung dịch dầu, chích hoặc uống : hộp 1 ống 1 ml.
  THÀNH PHẦN
  cho 1 ống 1 ml  
  Colécalciférol (vitamine D3)  
  200.000 UI 5 mg
  (Dầu olive trung hòa và vô trùng)  
  DƯỢC LỰC
  Chống còi xương, ...
  Chuyên mục
  Theo biệt dược