Đọc và ngẫm: "Có bệnh xem xét đã rồi mới cho thuốc, vì ngại đêm mưa vất vả không chịu thǎm mà đã cho phương, đó là tội lười. [Trích 8 tội cần tránh - Lê Hữu Trác] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

Miễn dịch

 1. Dịch tễ học bệnh nhiễm trùng

  tập thể: tập thể
  DỊCH TỄ HỌC (dịch tể bệnh học và các phân tích trong dịch tể học)
  Chuyên mục
  Miễn dịch
  Attached Thumbnails Attached Files