Đọc và ngẫm: "Lại như xét bệnh còn lơ mơ, sức học còn non đã cho thuốc chữa bệnh, đó là tội dốt nát. [Trích 8 tội cần tránh - Lê Hữu Trác] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

Lời nhắn từ diễn đàn

Bạn đã không đăng nhập hoặc bạn không có quyền xem trang này. Điều này có thể là do một trong nhiều lý do:

  1. Bạn chưa đăng nhập. Điền thông tin vào ô ở dưới và thử lại.
  2. Tài khoản của bạn có thể không có đủ quyền truy cập trang này. Có phải bạn đang sửa bài viết của người khác, thao tác chức năng của người quản tri, hay vào hệ thống đặc quyền khác nào đó của một người khác?
  3. Nếu bạn đang cố gắng đăng bài, người quản trị có thể đã vô hiệu hóa tài khoản của bạn, hoặc nó có thể đang chờ kích hoạt.

Diễn đàn yêu cầu bạn ghi danh trước khi bạn có thể xem trang này.

Ðăng nhập