*Chú ý:
- Đây là công cụ dự đoán ngày trong tháng có thể mang thai hay không, nếu có thể thì là là con trai hay con gáingày có kinh tiếp theo.
- Sự dự đoán này căn cứ vào: chu kì kinh nguyệt (ngày có kinh, số ngày trong một chu kỳ), dự đoán ngày sẽ rụng trứng, đặc tính khác nhau của tinh trùng (mang NST X hoặc Y), đời sống của trứng sau khi đã rụng... Hoàn toàn dựa trên cơ sở khoa học, xác suất đúng bao nhiêu phần trăm thì người dùng thử trải nghiệm và chia sẻ!
- Kết quả dự đoán tốt nhất đối với những người có chu kỳ kinh nguyệt đều đặn và số ngày của chu kỳ trong giới hạn bình thường.

*Ngày đầu của chu kỳ trước:
Là ngày đầu tiên bạn có kinh của chu kỳ kinh gần nhất, nếu hiện tại đang có kinh thì nhập ngày đầu tiên có kinh của lần này.

*Số ngày một chu kỳ:
Là số ngày trung bình trong một chu kì kinh nguyệt của bạn, tính từ ngày đầu tiên có kinh của một chu kỳ đến ngày đầu tiên có kinh của chu kỳ kế.

*Mọi thắc mắc hoặc góp ý mong được đón nhận trong chủ đề Góp ý tại diễn đàn