Đọc và ngẫm: "Có bệnh xem xét đã rồi mới cho thuốc, vì ngại đêm mưa vất vả không chịu thǎm mà đã cho phương, đó là tội lười. [Trích 8 tội cần tránh - Lê Hữu Trác] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

Yêu cầu mật khẩu mới

Nếu bạn đã quên tên hoặc mật khẩu, bạn có thể yêu cầu tên người dùng của bạn qua email và để thiết lập lại mật khẩu của bạn. Khi bạn điền địa chỉ email đăng ký của bạn, bạn sẽ nhận được hướng dẫn về cách thiết lập lại mật khẩu của bạn

Xin vui lòng nhập vào sáu chữ cái hoặc chữ số xuất hiện trong hình kế bên!