Đọc và ngẫm: "Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại. [Trích 14 điều răn của Phật] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

Bệnh Học FAQ

Ở đây bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi thường gặp về cách thức hoạt động của diễn đàn. Sử dụng các liên kết dưới hoặc hộp tìm kiếm tìm các nội dung muốn tìm hiểu.

Trắc nghiệm

Các câu hỏi thường gặp

Tại đây bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi về cách thức sử dụng tại diễn đàn. Sử dụng các kết nối dưới đây hoặc hộp tìm kiếm ở trên để tìm kiếm các nội dung liên quan.

Hỏi đáp [Thuốc]

Hệ thống thuốc cung cấp cho bạn không gian riêng thuốc của bạn tại Bệnh Học. Tùy thuộc cấu hình thuốc, bạn sẽ có thể tạo ra các mục riêng của bạn và kiểm soát những người có thể xem chúng.

vBPost FAQ

The vBPost system gives you your own personal space at Bệnh Học. Depending on how the administrator has configured the vbpost, you will be able to create your own entries and control who may view them.

Tìm kiếm hỏi đáp

Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn tìm kiếm của bạn để tìm trong tiêu đề và cả nội dung.

Chọn một tùy chọn ở đây để chỉ định cách bạn muốn tìm kiếm. 'Bất kì từ nào' sẽ trả lại kết quả nhiều nhất nhưng có thể ít nhất có liên quan, trong khi "Chính xác nguyên văn 'sẽ trả lại kết quả chỉ có chứa chính xác những gì bạn đang tìm kiếm.